Tandläkare Marja-Leena Valta – omfattande tandvård i Vasa

Tandläkare Marja-Leena Valta  i Vasa, som är specialicerad i din munhälsa och övergripande tandvård. Våra omfattande tjänster inkluderar allt möjligt från årliga revisioner upp till protetik.

Stark kompetens

Vår specialkompetens är säker borttagning av amalgam under skydd. Patienten skyddas med antioksidantvården av kvicksilver, som lossnar vid amalgamsaneringen. Stödmedicinering förbättrar avgång av kvicksilver från kroppen och hindrar den från att flytta till vävnader. Mun och svalg skyddas under en period av borrning så, att tanden isoleras från munhålan. Patientens andning isoleras från omgivning genom användning av en friskluftsmask.

Grundläggande tandvård

Den friska munnen förbättrar livskvaliteten! God hemvård och det, att man låter kontrollera hälsan av munnen och tänderna, hjälper dig förebygga stora problem och dyra behandlingar.

Vi gör alla vanligaste åtgärderna inom grundläggande tandvård. Grundläggande tandvård ingår dental inspektion, avlägsnande av tandsten och plack, plombering, tandutdragning, rotfyllning och behandling av infektion.

Amalgamsaneringen under skydd

Amalgam innehåller kvicksilver, som är skadligt för människor. Även små mängder av kvicksilver kan orsaka en rad skadeverkningar.

Amalgamsanering betyder, att man tar bort amalgamfyllning från tänder så att det gör skada till kroppen så lite som möjligt.

Patienten skyddas med antioksidanttvården från kvicksilver, som lossnar vid amalgamsaneringen. Stödmedicinering förbättrar avgång av kvicksilver från kroppen och hindrar den från att flytta till vävnader. Mun och svalg skyddas under en period av borrning så, att tanden isoleras från munhålan. Patientens andning isoleras från omgivning genom användning av en friskluftsmask. Ögon skyddas med skyddsglasögon.

Amalgam vanligtvis ersättas med keramisk kombinationsplast eller med porslin.

Estetisk tandvård

Vill du ha något att fixa i tandraden? Eller kanske vill du en fräschare färg med ditt leende?

Estetisk tandvård kan fixa tandens form, färg och små positionsfel med en keramisk plast eller tunna porslinlaminat. Om det behövs, tänderna bleks.

Protetik

Oral protetik är läran hur man ersätter skadade eller förlorade tänder. Skadade eller förlorade tänder kan ersättas med fasta konstruktioner som kronor och broar, implantat eller avtagbara protester.

Tandimplantat

Tandimplantat är idag en mycket bra metod, med goda resultat, för de som har förlorat tänder.

Om du har förlorat en eller flera tänder kan du med dagens teknik få nya tänder som fästs i tandbenet med en titanskruv.

En stor fördel med tandimplantat är att de både känns och ser ut som riktiga tänder. Dessutom är behandlingen permanent eftersom implantatet växer fast i benet.

Med implantat kan man ersätta antingen hel tandrad eller till exempel bara en tand.

Laserbehandlingar

Laserbehandling kan användas i nästan alla situationer med tandvård. Moderna laserbehandlingar kan användas till exempel i rotfyllning, tandköttssjukdomsbehandling, implantologi och kirurgi. Behandlingen är säker, försiktig, effektiv och praktiskt taget smärtfri.

Laserbehandling är mer biologiskt än borrning och den effektivt förstör bakterier. I allmänhet, finns det inget behov för bedövning. Typ av behandling är också glädjande för tandläkaren och patienten – inga vibrationer och ingen borrningsljud. Under vården behövs man mindre vatten, så på det sätt är det bättre för dom, som har känsligt svalg.

 

Hammaslääkäri Vaasa